Draudimas

logo_pzu_grupe

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO PASLAUGOS

- Asmeninės civilinės atsakomybės draudimas - apsidraudus šiuo draudimu, bus atlyginta žala, kurią savo veiksmais padarėte Jūs, Jūsų sutuoktinis ar Jūsų vaikai (iki 16 m. amžiaus) trečiųjų asmenų turtui ir/ar gyvybei/sveikatai, kurią pagal įstatymus privaloma atlyginti.

- Gyventojų turto draudimas

- Kelionės finansinių nuostolių draudimas

- Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų - ši draudimo paslauga suteikia finansinę pagalbą apdraustajam asmeniui (arba draudėjui, jeigu jis nurodytas kaip naudos gavėjas) nelaimingo atsitikimo atveju.

- Privalomasis vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas - tai finansinė apsauga, kuri garantuoja žalos atlyginimą tretiesimes asmenims ar jų turtui dėl transporto priemonės valdytojo kaltės įvykusios autoavarijos.

- Transporto priemonių (KASKO) draudimas.

- Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

- Bendrosios civilinės atsakomybės draudima - draudimo objektas yra turtiniai interesai, susiję su draudėjo padaryta žala trečiojo fizinio asmens turtui, fizinio asmens sveikatai ar gyvybei, taip pat žala padaryta juridiniam asmeniui.

- Profesinės civilinės atsakomybės draudimas - draudimo objektas yra draudėjo, jo darbuotojų (apdrausųjų) civilinė atsakomybė užsakovui (klientui, pacientui) ir tretiesiems asmenims už žalą, draudimo sutarties galiojimo metu ir teritorijoje padarytą nevykdant arba netinkamai vykdant profesinę veiklą.

- Rangovo civilinės atsakomybės draudimas - šis draudimas yra privalomas pagal LR Statybos įstatymą (XI skirsnis) ir skirtas rangovams, sudariusiems rangos sutartis dėl statybos darbų.

- Įmonių turto draudimas - ši draudimo paslauga numatoma apdrausto turto atstatymo išlaidų atlyginimą, jei turtas yra sugadinamas, sunaikinamas ar prarandamas dėl staigaus ir netikėto įvykio, kurio negalima kontroliuoti.